FANDOM


  Adab Islami
Bab Pakaian
Bab Sandal


Adab seputar pakaian

Mustahab mengenakan pakaian putih Sunting

Mustahab (lebih disukai) mengenakan pakaian putih berdasarkan hadits dari sejumlah sahabat secara marfu, antara lain:

Hadits Ibnu Abbas Sunting

Sunan Tirmidzi/994

Hadits Samurah Sunting

Sunan Tirmidzi/2810

Hadits Anas Sunting

عليكم بثياب البياض فليلبسها أحياؤكم و كفنوا فيها موتاكم

"Gunakanlah pakaian putih, kenakanlah oleh orang yang hidup dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengannya."[1]

Mulai mengenakan pakaian dari sebelah kanan Sunting

Hal ini berdasarkan hadits Aisyah: {{:Sahih Bukhari/Alamiyah/163/{{{2}}}}}[2]

Doa setelah mengenakan pakaian Sunting

{{:Doa/mengenakan pakaian/{{{2}}}}}[3]

Doa setelah mengenakan pakaian baru Sunting

{{:Doa/mengenakan pakaian baru/{{{2}}}}}[4]

Doa untuk orang yang berpakaian baru Sunting

Seorang muslim dapat mendoakan saudaranya sesama muslim yang berpakaian baru dengan salah satu dari dua doa berikut:

{{:Doa/untuk orang yang berpakaian baru/1/{{{2}}}}}[5]

{{:Doa/untuk orang yang berpakaian baru/2/{{{2}}}}}[6]

Doa akan melepas pakaian Sunting

{{:Bismillah/{{{2}}}}}[7]

Melepas pakaian dari sebelah kiri Sunting

Hal ini berdasarkan hadits Aisyah mengenai mengenakan pakaian yang disebutkan di atas dan hadits Abu Hurairah tentang melepas sandal. Maka demikian pula halnya dengan pakaian. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah bersabda:

{{:Sahih Bukhari/Alamiyah/5407/{{{2}}}}}[8]

Catatan Sunting

  1. Shahih. HR Al-Bazzar. Shahih al-Jami (2:4074).
  2. HR Kesalahan penggunaan Templat:Kutip ([[Kesalahan penggunaan Templat:Imam/{{{2}}}|{{{2}}}]]).
  3. HR Kesalahan penggunaan Templat:Kutip ([[Kesalahan penggunaan Templat:Imam/{{{2}}}|{{{2}}}]]).
  4. HR Kesalahan penggunaan Templat:Kutip ([[Kesalahan penggunaan Templat:Imam/{{{2}}}|{{{2}}}]]).
  5. HR Kesalahan penggunaan Templat:Kutip ([[Kesalahan penggunaan Templat:Imam/{{{2}}}|{{{2}}}]]).
  6. HR Kesalahan penggunaan Templat:Kutip ([[Kesalahan penggunaan Templat:Imam/{{{2}}}|{{{2}}}]]).
  7. HR Kesalahan penggunaan Templat:Kutip ([[Kesalahan penggunaan Templat:Imam/{{{2}}}|{{{2}}}]]).
  8. HR Kesalahan penggunaan Templat:Kutip ([[Kesalahan penggunaan Templat:Imam/{{{2}}}|{{{2}}}]]).