FANDOM


Wikipedia-logo-id
Wikipedia memiliki artikel
ensiklopedia mengenai:

Anak Sunting

Orang tua bersyukur mempunyai anak Sunting

Hal ini mengingat doa Nabi Ibrahim 'alaihissalam:

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahiku ketika tua, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Mendengar doa.[1]

Orang tua berdoa untuk diri sendiri dan anak keturunannya Sunting

Wahai Tuhanku! Jadikanlah aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat. Wahai Tuhan kami! Perkenankanlah doaku.[2]

Anak adalah ujian untuk orang tuanya Sunting

Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu hanyalah ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang agung.[3]

Anak dapat menjadi musuh orang tuanya Sunting

Ampunan Allah untuk anak yang berbakti Sunting

Dari Ammar bin Yasir, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menaiki mimbar, beliau berkata, "Amin. Amin. Amin." Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, namun tidak diampuni; maka Allah menjauhkannya (dari rahmat)." Para sahabat berkata, "Amin." "Barang siapa menjumpai Ramadan, tapi tidak diampuni; maka Allah menjauhkannya." Para sahabat berkata, "Amin." "Dan barang siapa aku disebut di sisinya, tetapi tidak berselawat kepadaku; maka Allah menjauhkannya." Para sahabat berkata, "Amin."[4]

Tahniah kelahiran anak Sunting

Sari bin Yahya: Bahwasanya seseorang yang bermajlis taklim dengan Hasan (al-Basri) mempunyai anak laki-laki yang baru lahir. Seorang lelaki memberinya selamat dengan berkata, "Selamat, seorang kesatria untukmu." Al-Hasan berkata, "Dan apa yang kau maksud bahwasanya ia adalah kesatria? Boleh jadi ia adalah tukang kayu, boleh jadi ia adalah penjahit." Orang itu berkata, "Lantas apa yang sebaiknya kukatakan?" Hasan berkata, "Katakanlah: Ja'alahŭllähu mubāråkan 'alaika wa 'alā ummati Muhammadin Shållăllähu 'Alaihi wa Sallam (Mudah-mudahan Allah menjadikannya keberkahan untukmu dan untuk umat Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam)."[5]
Hammad bin Zaid berkata: Adalah Ayyub jika memberi selamat kepada seorang lelaki yang anaknya lahir, beliau mengatakan, "Ja'alahŭllähu mubāråkan 'alaika wa 'alā ummati Muhammadin Shållăllähu 'Alaihi wa Sallam (Mudah-mudahan Allah menjadikannya keberkahan untukmu dan untuk umat Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam)."[6]

Aqiqah untuk anak Sunting

Didikan orang tua kepada anak yang telah berusia 7 dan 9 tahun Sunting

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Suruhlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun, pukullah mereka karena melanggarnya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur."[7]

Orang tua berbuat adil kepada anak Sunting

Anak meminta izin sebelum masuk kamar orang dewasa (baligh) Sunting

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu, mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.(58) Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.(59)[8]

Anak mendoakan diri sendiri dan kedua orang tuanya Sunting

Wahai Tuhan kami! Ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin ketika hari ditegakkannya perhitungan.[9]

Anak yang shaleh adalah amal jariyah untuk orang tuanya Sunting

Catatan Sunting

  1. QS. Ibrahim, 14:39.
  2. QS. Ibrahim, 14:40.
  3. QS. Al-Anfal, 8:28.
  4. Hasan lighairih. HR Ibnu Syahin dalam Keutamaan Ramadhan (2). Mausu'ah al-Hadits (2).
  5. HR Thabarani dalam ad-Du'a (945) dengan sanad yang hasan.
  6. HR Thabarani dalam Ad-Du'a (946) dan Ibnu Abi Dunya dalam al-Iyal (202).
  7. Hasan sahih. HR Abu Dawud (418) dan Ahmad (6402 & 6467). Sahih Abu Dawud (509).
  8. QS. An-Nur, 24:5859.
  9. QS. Ibrahim, 14:41.

Rampaian Sunting