FANDOM


حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك حسنه الترمذي

Hadits Aisyah: Jika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam keluar dari kamar kecil, beliau mengucapkan: "(Mohon) ampunan-Mu." Dihasankan oleh Tirmidzi.

Shahih. HR Bukhari dalam al-Adab (693), Abu Dawud (30/11), Tirmidzi (7), Ibnu Majah (300), Darimi (680), Ibnu Sunni (22), Hakim (1/158), Baihaqi (1/97), Ahmad (6/155:24694).

Susulan Edit

  • Al-Misykah (1:359).
  • Shahih al-Adab (537/693).
  • Shahih al-Jami (2/859:4707). Di sana tertulis hasan dengan rujukan Al-Misykah, Shahih Abi Dawud, dan Al-Irwa. Kemungkinan maksudnya adalah hasan lidzatih, sedangkan dalam kitab rujukan yang lain maksudnya adalah shahih lighairih. Wallahu a'lam.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki