FANDOM


حدثنا نصر بن القاسم بن نصر الفرائضي ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن فرنة الخوارزمي ، سنة أربعين ومائتين ، حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله ، مولى بني هاشم ، عن جرير بن أيوب البجلي ، حدثنا الشعبي ، عن عروة بن مسعود الغفاري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل يصوم شهر رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله عز وجل ، على كل امرأة منهن سبعون حلة ، ليس منها حلة على اللون الآخر ، تعطي سبعين لونا من الطيب ، ليس فيها لون على الآخر ، لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء موشحة بالدر ، على كل سرير سبعون فراشا من إستبرق ، وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة ، لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة لحاجتها ، وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب ، فيها لون من طعام ، يجد لآخر لقمة منها لذة لا يجد لأولها ، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوتة حمراء عليه سواران من ذهب ، موشح بياقوت أحمر ، هذا لكل يوم صامه من شهر رمضان ، سوى ما عمل فيه من الحسنات »

Telah mengisahi kami Nashr bin Qasim bin Nashr al-Faraidhi (7123), telah mengisahi kami Muhammad bin Ibrahim bin Farnah al-Khawarizmi pada tahun dua ratus empat puluh (240), telah mengisahi kami Abu Said Abdurrahman bin Abdullah maula Bani Hasyim (3918), dari Jarir bin Ayyub al-Bajali, telah mengisahi kami asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mas'ud al-Ghifari, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Tidaklah seorang lelaki berpuasa pada bulan Ramadhan, melainkan akan dinikahkan dengan istri dari bidadari yang bermata jeli di tenda mutiara yang megah sebagaimana disifatkan Allah Azza wa Jalla. Setiap orang dari mereka mempunyai tujuh puluh perhiasan yang berbeda satu sama lain, dan diberi tujuh puluh wewangian yang berbeda satu sama lain. Setiap orang dari mereka tujuh puluh tempat tidur dari yakut merah yang dijalin dengan mutiara. Setiap tempat tidur mempunyai tujuh puluh kasur dari sutra tebal, dan di atas tujuh puluh kasur itu terdapat singgasana. Setiap orang dari mereka mempunyai tujuh puluh ribu pelayan wanita untuk memenuhi kebutuhannya, dan tujuh puluh ribu pelayan pria. Setiap seorang pelayan pria membawa tatahan emas dengan berbagai makanan. Ia akan mendapatkan kelezatan suapan berikutnya yang tidak ia dapatkan pada suapan sebelumnya. Dan istrinya akan diberi seperti itu juga di atas tempat tidur dari yakut merah. Di atasnya terdapat dua gelang emas yang dijalin dengan yakut merah. Ini adalah untuk tiap hari puasanya pada bulan Ramadhan, selain amalan kebaikan pada bulan itu."[1][2]

Catatan Edit

  1. Munkar. Adh-Dhaifah (3:1325).
  2. Sanad hadits ini goncang, al-Bajali setidaknya memberikan tiga nama sahabat untuk riwayatnya dari asy-Sya'bi: Urwah bin Mas'ud al-Ghifari (17), Nafi bin Mas'ud al-Ghifari (18), dan Abu Mas'ud al-Ghifari.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki