FANDOM


حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق ، حدثنا عمر بن شبة ، حدثنا عامر بن مدرك الحارثي ، حدثنا جرير بن أيوب ، عن الشعبي ، عن نافع بن مسعود الغفاري ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد هل شهر رمضان : « لو يعلم العباد ما في رمضان ، لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها » ، فقال رجل من خزاعة : يا رسول الله ، حدثنا ، فقال : « إن الجنة تزين لرمضان ، من رأس الحول إلى الحول ، إذا كان أول يوم من رمضان ، هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة ، فنظر الحور العين إلى ذلك ، فقلن : يا رب اجعل من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم ، وأعينهم بنا » ، قال : « فما من عبد يصوم رمضان إلا زوجه من الحور العين في خيمة من در مجوفة ، مما نعت الله عز وجل حور مقصورات في الخيام ، على كل امرأة منهن سبعون حلة ، ليس منها حلة على لون الأخرى ، وتعطى سبعين لونا من الطيب ، ليس منها لون على ريح الآخر ، لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء موشحة بالدر ، على كل سرير منها سبعون فراشا من سندس بطائنها من إستبرق ، وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة ، لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة ، وسبعون ألف وصيف ، مع كل وصيفة صحفة من ذهب ، فيها لون يجد لآخر لقمة لذة لا يجدها للأولى ، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر ، عليها سواران من ذهب ، موشح بياقوت أحمر ، هذا لكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمل من الحسنات »

Telah mengisahi kami Ibrahim bin Hammad bin Ishaq, telah mengisahi kami Umar bin Syabah, telah mengisahi kami Amir bin Mudrik al-Haritsi, telah mengisahi kami Jarir bin Ayyub, dari asy-Sya'bi, dari Nafi bin Mas'ud al-Ghifari, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pada suatu hari dan telah tampak hilal bulan Ramadhan (bersabda):

"Seandainya seorang hamba mengetahui apa yang terdapat pada bulan Ramadhan, sungguh umatku akan mengangankannya dijadikan sepanjang tahun."

Kemudian seseorang dari suku Khuza'ah berkata: "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami (hal-hal yang terdapat pada bulan Ramadhan itu)."

Beliau menjawab: "Sesungguhnya surga berhias untuk bulan Ramadhan, sejak awal tahun ke tahun berikutnya. Jika tiba awak hari dari bulan Ramadhan, berhembuslah angin dari bawah Arsy, menggerak-gerakkan dedaunan surga. Melihat hal itu, bidadari yang bermata jeli berkata: 'Wahai Tuhan, jadikanlah dari hamba-hamba-Mu pada bulan ini sebagai suami yang menyenangkan kami dan kamipun menyenangkan mereka."

Beliau bersabda: "Tidaklah seorang hamba berpuasa Ramadhan, kecuali akan dinikahkan dengan bidadari yang bermata jeli dalam tenda mutiara yang megah sebagaimana disifatkan Allah Azza wa Jalla: 'Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.'[1] Setiap orang dari mereka mempunyai tujuh puluh perhiasan yang berbeda satu sama lain, dan diberi tujuh puluh wewangian yang berbeda satu sama lain. Setiap orang dari mereka tujuh puluh tempat tidur dari yakut merah yang dijalin dengan mutiara. Setiap tempat tidur mempunyai tujuh puluh kasur dari sutera tipis, sedangkan bagian atasnya dari sutera tebal, dan di atas tujuh puluh kasur itu terdapat singgasana. Setiap orang dari mereka mempunyai tujuh puluh ribu pelayan wanita dan tujuh puluh ribu pelayan pria. Setiap seorang pelayan pria membawa tatahan emas dengan berbagai makanan. Ia akan mendapatkan kelezatan suapan berikutnya yang tidak ia dapatkan pada suapan sebelumnya. Dan istrinya akan diberi seperti itu juga di atas tempat tidur dari yakut merah. Di atasnya terdapat dua gelang emas yang dijalin dengan yakut merah. Ini adalah untuk tiap hari puasanya pada bulan Ramadhan, selain amalan kebaikan pada bulan itu."[2]

Catatan Edit

  1. QS. Ar-Rahman, 55:72
  2. Munkar. Adh-Dhaifah (3:1325). Lihat catatan sebelumnya (17).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki