FANDOM


Khilafah Sunting

  1. Akan ada pada kalian masa kenabian selama yang Allah kehendaki, lalu Allah akan mengangkatkannya jika Dia menghendaki untuk mengangkatnya.
  2. Kemudian akan ada khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian. Ia akan terus berlangsung selama yang Allah kehendaki, lalu Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendaki untuk mengangkatnya.
  3. Kemudian akan ada kerajaan yang menggigit (Al-Quran dan Sunnah). Ia akan terus berlangsung selama yang Allah kehendaki, lalu Allah akan mengangkatnya jika Dia menghendaki untuk mengangkatnya.
  4. Kemudian akan ada kerajaan yang memaksakan kehendak. Ia akan terus berlangsung selama yang Allah kehendaki, lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak untuk mengangkatnya.
  5. Kemudian akan ada khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian. Kemudian beliau diam.[1]

Catatan Sunting

  1. HR. Ahmad (17680).