FANDOM


Rupa-rupa sedekah Edit

Sedekah ucapan Edit

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.[1]

Sedekah tenaga Edit

Sedekah uang Edit

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Bersedekahlah kalian." Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah! Saya punya satu dinar." Beliau bersabda, "Sedekahkanlah ia untuk dirimu sendiri." Dia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkanlah ia kepada istrimu." Dia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau bersabda, "Sedekahkanlah ia kepada anakmu." Dia berkata, "Saya punya yang lain." Beliau bersabda. "Sedekahkanlah ia kepada pembantumu." Dia berkata, "Saya masih punya yang lain." Beliau bersabda. "Engkau lebih tahu (kepada siapa seharusnya bersedekah)."[2]

Sedekah makanan dan pakaian Edit

Dari Abu Qatadah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Wahai manusia! Belilah diri kalian dari Allah dengan harta Allah. Jika salah seorang di antara kalian bakhil memberikan hartanya kepada manusia, maka mulailah dari dirinya sendiri. Bersedekahlah kepada dirinya sendiri. Makan dan berpakaianlah dari apa yang Allah Azza wa Jalla rizkikan kepadanya."[3]

Sedekah kebun Edit

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dia berkata, "Sesungguhnya aku memberikan kebunku kepada ibuku. Dia meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris selain diriku." Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata, "Sedekahmu berpahala dan kebunmu kembali kepadamu."[4]

Sedekah budak dan amal ibadah Edit

Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Ketika aku duduk bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, seorang wanita kepada beliau. Dia berkata, "Sesungguhnya aku menyedekahkan seorang budak kepada ibuku, kemudian ibuku meninggal." Beliau bersabda, "Engkau mendapat pahala dan Dia mengembalikannya kepadamu sebagai warisan." Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Dia mempunyai utang puasa sebulan. Bolehkah aku berpuasa untuknya?" Beliau menjawab, "Berpuasalah untuknya." Dia berkata lagi, "Dia belum haji sekalipun. Bolehkah aku berhaji untuknya?" Beliau menjawab, "Berhajilah untuknya."[5]

Catatan Edit

  1. QS. Al-Baqarah, 2:263.
  2. HR. Nasai (2488/2535), Abu Dawud, dan Ahmad. Ringkasan Hadits (18203).
  3. HR. al-Kharaithi dalam Makarim al-Akhlaq (564). Ash-Shahihah (271).
  4. HR. Ibnu Majah (2386/2395) dan Ahmad. Ringkasan Hadits (22614).
  5. HR. Muslim (1939/1149), Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ringkasan Hadits (22956).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki