FANDOM


رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

"Kita pulang dari jihad kecil ke jihad besar."

Munkar. Telah berkata al-Hafizh al-Iraqi dalam Takhrij al-Ihya (2/6): "HR Baihaqi dalam az-Zuhd dari hadits Jabir dan beliau berkata: 'Isnad ini, terdapat kelemahan di dalamnya.'"