FANDOM


إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

"Sesungguhnya Allah menghimpun kepadaku bumi ini hingga aku dapat melihat bagian timurnya dan baratnya. Sesungguhnya umatku akan dapat mencapai kerajaan (bumi) yang dibentangkan kepadaku sebagiannya."

Syaikh Albani berkata dalam ash-Shahihah (1/32):

Diriwayatkan oleh Muslim (8/171), Abu Dawud 2452, at-Tirmidzi 2/72 dan dia menshahihkannya, Ibnu Majah 2952, Ahmad 5/278 & 284 dari hadits Tsauban dan juga di 4/123 dari hadits Syaddad bin Aus jika haditsnya mahfuzh.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki