FANDOM


البس جديدا ، وعش حميدا ، ومت شهيدا .

"Kenakanlah yang baru, hiduplah dengan terpuji, matilah dalam keadaan syahid."

Hasan. HR Ibnu Majah (3558/594), Ibnu Sunni dalam Amal al-Yaum wa al-Lailah (262), Ahmad (5588) dan Ishaq dalam Musnad keduanya, Nasai dalam Al-Kubra (6/85:10143), dan Thabarani dalam Al-Kabir (12948).

Susulan Sunting

  • Shahih al-Jami (1/267:1234).